Historie boudy

Dům německého majitele sloužil do roku 1945 nejen jako zemědělská usedlost, ale i jako ubytovna pro zaměstnance místní textilky. V roce 1949 ji do užívání od ČSTV dostal nově vzniknuvší lyžařský oddíl v Bakově nad Jizerou.

Z lyžařského oddílu se časem stal oddíl turistický. Pod vedením Františka Bechyněho, Františka Matějce, Vlasty Topinkové, Klaudie Škodové, Boženy Khánové a dalších byl zaměřen hlavně na pěší a výletovou turistiku. Chata v Harrachově byla využívána jen málo a v zimě obyvatelná pouze pro otrlé horaly. Do chaty sněžilo netěsností oken i stěn, střecha byla v dezolátním stavu. Podle vyjádření hygienika a požárníků mělo dojít k zákazu užívání chaty. Vedení oddílu zřídilo novou plechovou střechu, ale k dalším opravám chyběli dostatečně zapálení členové.

Teprve v druhé polovině šedesátých let se dala dohromady parta nových mladých členů turistického oddílu (tehdy již pod hlavičkou TJ Lokomotiva), kteří chtěli chatu v Harrachově využívat více a začali tedy s opravami. Parta kolem Franty Krištofa, Oldy Nevyhoštěného, Lodyhy Rakušana, Míly Sychrovské a dalších, začala s opravou podezdívek, oken, dveří, komínu, podlah a stropů v místnostech v prvním patře, WC a venkovské studánky. Chata se stala na několik dalších let opět obyvatelnou.

V polovině sedmdesátých let, kdy se po generační výměně vedení oddílu ujali Břetislav Černý, Jarda Kučera, Dědek Jabor, Břetislav Zvěřina a jiní, se začala plánovat zásadní přestavba chaty.

Když pak v únoru 1976 důsledkem vadné elektroinstalace vyhořela chata LIAZu Rýnovice, byl to popud k zavedení nové elektroinstalace, včetně kabelové přípojky 380V, i na naší chatě. Zároveň s tím se udělala nová podlaha v kuchyni.

V lednu 1978 chata přesto málem vyhořela. Příčinou byl zazděný trám v komíně v kuchyni. Jen příznivou shodou okolností a včasným zásahem Miňdi Kučery, Pepy Suchého, Petra Macury a Hardyho se tehdy požáru podařilo zabránit.

Toto vše donutilo členy oddílu k okamžité a kompletní přestavbě chaty. Aby se dalo v zimě na chatu jezdit, byly práce rozpracovány do několika etap s vědomím, že desítky brigádnických hodin jednotlivých členů se změní ve stovky.

Začalo se v květnu 1979:

  • přístavba nové a větší verandy s podsklepením pro uložení pevných paliv
  • septik pro zhotovení nového WC
  • tři od základu nové komíny
  • nová střecha vyztužená novými krovy
  • nové štítové stěny
  • nové schodiště do prvního patra
  • nové stropy v prvním patře

To vše se podařilo vybudovat do konce listopadu při úctyhodných 5877 hodinách odpracovaných členy oddílu. K tomu se ještě zhotovil a zprovoznil lyžařský vlek VL200 na přilehlé vlastní stráni.

Další etapou v příštím roce byla:

  • výměna dřevěného roubení venkovních stěn za zdivo a instalace nových oken
  • nové stropy v přízemí a podlahy v prvním patře
  • nová venkovní studánka s novým svodem od horního pramene.

Následující rok se pokračovalo obložením celé chaty dřevem, obložením obou nových štítů eternitem a zhotovením úložiště pro popel a nepalný odpad. Chata se tak svépomocí během několika let postavila prakticky nová a členové oddílu se tak mohli i přes léto věnovat znovu sportovnímu vyžití, nejenom brigádám na chatě v Harrachově.

Po politických a společenských změnách v roce 1989 se TJ Lokomotiva (sdružující dosud několik odborů, např. fotbal, atletiku atd.) postupně rozštěpila na samostatné oddíly. Také odbor turistiky se osamostatnil a právně se oddělil od ČSTV. Majetek jím spravovaný přešel do užívání nového oddílu, aniž by s ním ČSTV mohl disponovat. Jako suverénní právní subjekt však oddíl i nadále zůstával jeho členem. Ve formě občanského sdružení a pod novým názvem Lokomotiva Bakov nad Jizerou fungoval dále a věnoval se především lyžařské, pěší, horské, vodácké a cyklo turistice.

Koncem devadesátých let dochází k další generační obměně ve vedení oddílu. V čele s Petrem Šulcem, Matějem Trejtnarem, Vláďou Frenclem a dalšími je chata postupně udržována a rekonstruována tak, aby odpovídala požadavkům dnešní doby, ovšem s důrazem na zachování tradičních prvků horské chaty.

V roce 2017 dochází k legislativou vynucené formální změně občanského sdružení na spolek a tím i ke změně názvu oddílu na Spolek Bakajda.

Spindler Nordix 2011 (2011)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2010)

Přihlásit

Silvestr (2010)

Přihlásit

Bakajda Ski Open 2012 (2012)

Přihlásit

Zapíjení Mikuláše (2012)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2016 (2016)

Přihlásit

Norsko na kole 2011 (2011)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2011)

Přihlásit

Velikonoce (2010)

Přihlásit

Podzimní brigáda 1 + Joska 70 + Libor 50 (2022)

Přihlásit

Přejezd Hrabětice - Harrachov (2021)

Přihlásit

Zima na Bakajdě 2012 (2012)

Přihlásit

XX. Bakajda Ski Open (2019)

Přihlásit

Norsko na kole 2011 (2011)

Přihlásit

Jarní brigáda + Petr K. 50 (2023)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

Silvestr (2010)

Přihlásit

Krkonošská 70 (2011)

Přihlásit

Norsko na kole 2011 (2011)

Přihlásit

Bakajda Ski Open 2012 (2012)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2018-Šumava (2018)

Přihlásit

Silvestr (2008)

Přihlásit

Vzpomínka na Drahoše a Kocoura (2021)

Přihlásit

Přejezd Krkonoše (2024)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2018-Šumava (2018)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2016 (2016)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2012)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

Dětský BSO 2014 (2014)

Přihlásit

Bakajda Ski Open 2012 (2012)

Přihlásit

Tenisový turnaj Roland Minďos (2012)

Přihlásit

Bakajda Ski Open (2011)

Přihlásit

XXII. Bakajda Ski Open - covid edition (2021)

Přihlásit

Voda 2011 - Jizera (2011)

Přihlásit

Dětský BSO 2017 (2017)

Přihlásit

XI. Bakajda Ski Open (2010)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2016 (2016)

Přihlásit

Tenisový turnaj Roland Minďos (2012)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2012)

Přihlásit

Dětský BSO 2014 (2014)

Přihlásit

Tenisový turnaj Rolanda Miňďose (2023)

Přihlásit

Bakajda Ski Open 2012 (2012)

Přihlásit

Silvestr (2008)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2018-Šumava (2018)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2011)

Přihlásit

Petr 40 (2008)

Přihlásit

Norsko na kole 2011 (2011)

Přihlásit

Bakajda Ski Open 2012 (2012)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

Podzimní brigáda - finiš vleku (2023)

Přihlásit