Obecné podmínky členství

 • Žádost o přijetí za člena spolku předá žadatel písemně VV spolku
 • Čekací doba pro přijetí za člena spolku je 2 roky
 • Minimální věk žadatele je 6 let, do 15 let podává žádost právní zástupce/rodič
 • Člen nabývá hlasovacího práva po dosažení 18-ti let
 • Přijetí za člena spolku schvaluje VH
 • Vstupní poplatek činí 1000,- Kč a je uhrazen do jednoho měsíce od schválení VH; v případě nezaplacení poplatku v daném termínu členství zaniká
 • Manžel/manželka člena se stává členem/členkou automaticky na základě písemné žádosti doručené VV a zaplacení vstupního poplatku 1000,- Kč; přijetí nepodléhá schválení VH a na žadatele se nevztahuje čekací doba 2 roky
 • Povinností člena sdružení staršího 15 let a mladšího 65 let (muži) resp. 60 let (ženy) je zúčastnit se nejméně 1x ročně pracovní brigády organizované VV, nebo uhradit na následující kalendářní rok členský příspěvek navýšený o 1000,- Kč; pokud člen nesplní kteroukoli z výše uvedených povinností, pozbývá člen automaticky členství
 • VV (VH) může člena/členku spolku zprostit výše uvedené povinnosti na základě jeho písemné žádosti, z důvodu A) zdravotního stavu, péče o blízkou osobu apod., B) splnění uvedené povinnosti jiným rodinným příslušníkem nad rámec jemu předepsané povinnosti brigády (účast na 2 a více brigádách); za rodinné příslušníky jsou pro tento účel považováni rodiče, jejich děti a manželé
 • Povinnosti brigády jsou zprostěny těhotné ženy a jeden z rodičů starající se o dítě ve věku do 3 let
 • Návrh na ukončení členství ve spolku předkládá žadatel písemně VV spolku; vyloučení ze spolku, s vyjímkou výše uvedených případů neplnění členských povinností, schvaluje VH

Bakajďácký hokej (2012)

Přihlásit

Zima na Bakajdě 2012 (2012)

Přihlásit

Zapíjení Jonáše (2010)

Přihlásit

Běžkařský přejezd Krušné hory (2019)

Přihlásit

Mikuláš (2010)

Přihlásit

Voda (2010)

Přihlásit

Voda 2011 - Jizera (2011)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2016 (2016)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2013)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2013)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2011)

Přihlásit

XI. Bakajda Ski Open (2010)

Přihlásit

Dětský BSO 2017 (2017)

Přihlásit

Silvestr 2007 (2007)

Přihlásit

Vánoce masters (2014)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2016 (2016)

Přihlásit

Vzpomínka na Drahoše a Kocoura (2021)

Přihlásit

XX. Bakajda Ski Open (2019)

Přihlásit

XI. Bakajda Ski Open (2010)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2016 (2016)

Přihlásit

XIX. BSO 2018 (2018)

Přihlásit

Norsko na kole 2011 (2011)

Přihlásit

Voda Ploučnice (2008)

Přihlásit

Bakajda Ski Open 2012 (2012)

Přihlásit

XVIII. Bakajda Ski Open 2017 (2017)

Přihlásit

Zima na Bakajdě 2012 (2012)

Přihlásit

Vzpomínka na Drahoše a Kocoura (2021)

Přihlásit

Velikonoce (2010)

Přihlásit

Běžkařský přejezd Krušné hory (2019)

Přihlásit

Vzpomínka na Minďu (2013)

Přihlásit

Posilvestr pro všechny národy (2007)

Přihlásit

Běžkařský přejezd Krušné hory (2019)

Přihlásit

Tenisový Bakajda Open (2011)

Přihlásit

Voda 2011 - Jizera (2011)

Přihlásit

Voda - Jizera 2015 (2015)

Přihlásit

Dřevěňák 2014 (2014)

Přihlásit

Voda - Ploučnice (2012)

Přihlásit

Mikuláš 2015 (2015)

Přihlásit

Voda - Ploučnice (2012)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

XVIII. Bakajda Ski Open 2017 (2017)

Přihlásit

Běžkařský přejezd Krušné hory (2019)

Přihlásit

Mikuláš na boudě (2011)

Přihlásit

XVIII. Bakajda Ski Open 2017 (2017)

Přihlásit

Voda - Ploučnice (2012)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2011)

Přihlásit

Silvestr 2011 (2011)

Přihlásit

Norsko na kole 2011 (2011)

Přihlásit

Silvestr 2011 (2011)

Přihlásit