Obecné podmínky členství

 • Žádost o přijetí za člena spolku předá žadatel písemně VV spolku
 • Čekací doba pro přijetí za člena spolku je 2 roky
 • Minimální věk žadatele je 6 let, do 15 let podává žádost právní zástupce/rodič
 • Člen nabývá hlasovacího práva po dosažení 18-ti let
 • Přijetí za člena spolku schvaluje VH
 • Vstupní poplatek činí 1000,- Kč a je uhrazen do jednoho měsíce od schválení VH; v případě nezaplacení poplatku v daném termínu členství zaniká
 • Manžel/manželka člena se stává členem/členkou automaticky na základě písemné žádosti doručené VV a zaplacení vstupního poplatku 1000,- Kč; přijetí nepodléhá schválení VH a na žadatele se nevztahuje čekací doba 2 roky
 • Povinností člena sdružení staršího 15 let a mladšího 65 let (muži) resp. 60 let (ženy) je zúčastnit se nejméně 1x ročně pracovní brigády organizované VV, nebo uhradit na následující kalendářní rok členský příspěvek navýšený o 1000,- Kč; pokud člen nesplní kteroukoli z výše uvedených povinností, pozbývá člen automaticky členství
 • VV (VH) může člena/členku spolku zprostit výše uvedené povinnosti na základě jeho písemné žádosti, z důvodu A) zdravotního stavu, péče o blízkou osobu apod., B) splnění uvedené povinnosti jiným rodinným příslušníkem nad rámec jemu předepsané povinnosti brigády (účast na 2 a více brigádách); za rodinné příslušníky jsou pro tento účel považováni rodiče, jejich děti a manželé
 • Povinnosti brigády jsou zprostěny těhotné ženy a jeden z rodičů starající se o dítě ve věku do 3 let
 • Návrh na ukončení členství ve spolku předkládá žadatel písemně VV spolku; vyloučení ze spolku, s vyjímkou výše uvedených případů neplnění členských povinností, schvaluje VH

Dětský Bakajda Ski Open (2013)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2018-Šumava (2018)

Přihlásit

Mikuláš (2009)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2018-Šumava (2018)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2016 (2016)

Přihlásit

Mikuláš 2015 (2015)

Přihlásit

Dřevěný muž (2011)

Přihlásit

Vánoce special edition (2010)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2013)

Přihlásit

Bakajda Ski Open 2012 (2012)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2012)

Přihlásit

Norsko na kole 2011 (2011)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2011)

Přihlásit

Tenisový turnaj (2007)

Přihlásit

Voda (2009)

Přihlásit

Vánoce masters (2014)

Přihlásit

XVIII. Bakajda Ski Open 2017 (2017)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2012)

Přihlásit

Zapíjení Jonáše (2010)

Přihlásit

Brigáda + Honza 65 (2012)

Přihlásit

Voda 2011 - Jizera (2011)

Přihlásit

Mikuláš na Bakajdě 2014 (2014)

Přihlásit

Mikuláš na boudě (2011)

Přihlásit

Posilvestr pro všechny národy (2007)

Přihlásit

Dětský BSO 2014 (2014)

Přihlásit

Voda 2011 - Jizera (2011)

Přihlásit

Spindler Nordix 2011 (2011)

Přihlásit

Memoriál Hanče a Vrbaty (2013)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2011)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2013)

Přihlásit

Běžkařský přejezd (2020)

Přihlásit

Voda 2011 - Jizera (2011)

Přihlásit

Běžkařský přejezd (2020)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2018-Šumava (2018)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2011)

Přihlásit

XIX. BSO 2018 (2018)

Přihlásit

Běžkařský přejezd (2020)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2013)

Přihlásit

Dětský BSO 2017 (2017)

Přihlásit

Dětský BSO 2017 (2017)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2018-Šumava (2018)

Přihlásit

Bakajda Ski Open (2011)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

XVIII. Bakajda Ski Open 2017 (2017)

Přihlásit

Bakajda Ski Open 2012 (2012)

Přihlásit

Tenisový turnaj Roland Minďos (2012)

Přihlásit

Voda 2011 - Jizera (2011)

Přihlásit

XIX. BSO 2018 (2018)

Přihlásit

Dřevěný muž 2012 (2012)

Přihlásit