Obecné podmínky členství

 • Žádost o přijetí za člena spolku předá žadatel písemně VV spolku
 • Čekací doba pro přijetí za člena spolku je 2 roky
 • Minimální věk žadatele je 6 let, do 15 let podává žádost právní zástupce/rodič
 • Člen nabývá hlasovacího práva po dosažení 18-ti let
 • Přijetí za člena spolku schvaluje VH
 • Vstupní poplatek činí 1000,- Kč a je uhrazen do jednoho měsíce od schválení VH; v případě nezaplacení poplatku v daném termínu členství zaniká
 • Manžel/manželka člena se stává členem/členkou automaticky na základě písemné žádosti doručené VV a zaplacení vstupního poplatku 1000,- Kč; přijetí nepodléhá schválení VH a na žadatele se nevztahuje čekací doba 2 roky
 • Povinností člena sdružení staršího 15 let a mladšího 65 let (muži) resp. 60 let (ženy) je zúčastnit se nejméně 1x ročně pracovní brigády organizované VV, nebo uhradit na následující kalendářní rok členský příspěvek navýšený o 1000,- Kč; pokud člen nesplní kteroukoli z výše uvedených povinností, pozbývá člen automaticky členství
 • VV (VH) může člena/členku spolku zprostit výše uvedené povinnosti na základě jeho písemné žádosti, z důvodu A) zdravotního stavu, péče o blízkou osobu apod., B) splnění uvedené povinnosti jiným rodinným příslušníkem nad rámec jemu předepsané povinnosti brigády (účast na 2 a více brigádách); za rodinné příslušníky jsou pro tento účel považováni rodiče, jejich děti a manželé
 • Povinnosti brigády jsou zprostěny těhotné ženy a jeden z rodičů starající se o dítě ve věku do 3 let
 • Návrh na ukončení členství ve spolku předkládá žadatel písemně VV spolku; vyloučení ze spolku, s vyjímkou výše uvedených případů neplnění členských povinností, schvaluje VH

Bakajda fotbal tým (2011)

Přihlásit

Bakajda Ski open - děti (2009)

Přihlásit

Dětský BSO 2014 (2014)

Přihlásit

Voda - Ploučnice (2012)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2016 (2016)

Přihlásit

Vzpomínka na Minďu (2013)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2011)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2012)

Přihlásit

Voda (2010)

Přihlásit

Silvestr 2011 (2011)

Přihlásit

Běžkařský přejezd (2020)

Přihlásit

Expedice XX (2015)

Přihlásit

Tenisový turnaj Roland Minďos (2012)

Přihlásit

Mikuláš 2015 (2015)

Přihlásit

Drahošův letecký den (2012)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

Voda - Jizera 2015 (2015)

Přihlásit

Bakajda Ski Open (2011)

Přihlásit

Mikuláš na Bakajdě 2014 (2014)

Přihlásit

Bakajda Ski Open (2007)

Přihlásit

Vánoce masters (2014)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2012)

Přihlásit

Voda Ploučnice (2008)

Přihlásit

Mikuláš 2015 (2015)

Přihlásit

Petr 40 (2008)

Přihlásit

Posilvestr pro všechny národy (2007)

Přihlásit

Spindler Nordix 2011 (2011)

Přihlásit

Bakajda Ski Open - děti (2010)

Přihlásit

Bakajda Ski Open (2007)

Přihlásit

Zapíjení Jonáše (2010)

Přihlásit

Norsko na kole 2011 (2011)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2012)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2012)

Přihlásit

Mikuláš 2015 (2015)

Přihlásit

XIX. BSO 2018 (2018)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2013)

Přihlásit

Voda (2010)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2013)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2011)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2020)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2012)

Přihlásit

Mikuláš 2015 (2015)

Přihlásit

Tenisový Bakajda Open (2011)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým 2015 (2015)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

Zapíjení VAFa (2013)

Přihlásit

Norsko na kole 2011 (2011)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2011)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2012)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2011)

Přihlásit