Obecné podmínky členství

 • Žádost o přijetí za člena spolku předá žadatel písemně VV spolku
 • Čekací doba pro přijetí za člena spolku je 2 roky
 • Minimální věk žadatele je 6 let, do 15 let podává žádost právní zástupce/rodič
 • Člen nabývá hlasovacího práva po dosažení 18-ti let
 • Přijetí za člena spolku schvaluje VH
 • Vstupní poplatek činí 1000,- Kč a je uhrazen do jednoho měsíce od schválení VH; v případě nezaplacení poplatku v daném termínu členství zaniká
 • Manžel/manželka člena se stává členem/členkou automaticky na základě písemné žádosti doručené VV a zaplacení vstupního poplatku 1000,- Kč; přijetí nepodléhá schválení VH a na žadatele se nevztahuje čekací doba 2 roky
 • Povinností člena sdružení staršího 15 let a mladšího 65 let (muži) resp. 60 let (ženy) je zúčastnit se nejméně 1x ročně pracovní brigády organizované VV, nebo uhradit na následující kalendářní rok členský příspěvek navýšený o 2500,- Kč; pokud člen nesplní kteroukoli z výše uvedených povinností, pozbývá člen automaticky členství
 • VV (VH) může člena/členku spolku zprostit výše uvedené povinnosti na základě jeho písemné žádosti, z důvodu A) zdravotního stavu, péče o blízkou osobu apod., B) splnění uvedené povinnosti jiným rodinným příslušníkem nad rámec jemu předepsané povinnosti brigády (účast na 2 a více brigádách); za rodinné příslušníky jsou pro tento účel považováni rodiče, jejich děti a manželé
 • Povinnosti brigády jsou zprostěny těhotné ženy a jeden z rodičů starající se o dítě ve věku do 3 let
 • Návrh na ukončení členství ve spolku předkládá žadatel písemně VV spolku; vyloučení ze spolku, s vyjímkou výše uvedených případů neplnění členských povinností, schvaluje VH

AKTUÁLNĚ PLATNÁ VÝŠE ROČNÍCH ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Člen do 18 let - Kč 400,-

Člen ve věku 18-64 let - Kč 800,-

Člen ve věku 65 a více let - Kč 400,-

Úhradu provádějte na číslo účtu 2902108079/2010 s poznámkou co (a případně za koho) hradíte.

Běžkařský přejezd Krušné hory (2019)

Přihlásit

Vzpomínka na Drahoše a Kocoura (2021)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2023 - Božídarsko (2023)

Přihlásit

Norsko na kole 2011 (2011)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2018-Šumava (2018)

Přihlásit

Mikuláš 2015 (2015)

Přihlásit

Voda (2010)

Přihlásit

Zima na Bakajdě 2012 (2012)

Přihlásit

Memoriál Hanče a Vrbaty (2013)

Přihlásit

Vzpomínka na kamarády (2023)

Přihlásit

Bakajda Ski Open (2007)

Přihlásit

XI. Bakajda Ski Open (2010)

Přihlásit

Tenisový turnaj Roland Minďos (2012)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2013)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2023 - Božídarsko (2023)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

Vzpomínka na Drahoše a Kocoura (2021)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2011)

Přihlásit

Dětský BSO 2017 (2017)

Přihlásit

Spindler Nordix 2011 (2011)

Přihlásit

Voda (2009)

Přihlásit

Bakajda Ski open - děti (2009)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2016 (2016)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2011)

Přihlásit

Tenisový turnaj (2007)

Přihlásit

Norsko na kole 2011 (2011)

Přihlásit

Voda - Jizera 2015 (2015)

Přihlásit

Voda (2010)

Přihlásit

Voda - Ploučnice (2012)

Přihlásit

Tenisový turnaj Roland Minďos (2012)

Přihlásit

XX. Bakajda Ski Open (2019)

Přihlásit

Běžkařský přejezd Krušné hory (2019)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

Mikuláš 2015 (2015)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2016 (2016)

Přihlásit

Bakajda Ski Open - děti (2010)

Přihlásit

Tenisový turnaj 2016 (2016)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2011)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým 2015 (2015)

Přihlásit

Norsko na kole 2011 (2011)

Přihlásit

Bakajda Ski open - dospělí (2009)

Přihlásit

První podzimní brigáda (2013)

Přihlásit

XX. Bakajda Ski Open (2019)

Přihlásit

Krkonošská 70 2012 (2012)

Přihlásit

Vánoce special edition (2010)

Přihlásit

Krkonošská 70 (2013)

Přihlásit

Bakajda Ski open - dospělí (2009)

Přihlásit

Vzpomínka na Drahoše a Kocoura (2021)

Přihlásit

Bakajda - Luční - Bakajda (2009)

Přihlásit