Obecné podmínky členství

 • Žádost o přijetí za člena spolku předá žadatel písemně VV spolku
 • Čekací doba pro přijetí za člena spolku je 2 roky
 • Minimální věk žadatele je 6 let, do 15 let podává žádost právní zástupce/rodič
 • Člen nabývá hlasovacího práva po dosažení 18-ti let
 • Přijetí za člena spolku schvaluje VH
 • Vstupní poplatek činí 1000,- Kč a je uhrazen do jednoho měsíce od schválení VH; v případě nezaplacení poplatku v daném termínu členství zaniká
 • Manžel/manželka člena se stává členem/členkou automaticky na základě písemné žádosti doručené VV a zaplacení vstupního poplatku 1000,- Kč; přijetí nepodléhá schválení VH a na žadatele se nevztahuje čekací doba 2 roky
 • Povinností člena sdružení staršího 15 let a mladšího 65 let (muži) resp. 60 let (ženy) je zúčastnit se nejméně 1x ročně pracovní brigády organizované VV, nebo uhradit na následující kalendářní rok členský příspěvek navýšený o 1000,- Kč; pokud člen nesplní kteroukoli z výše uvedených povinností, pozbývá člen automaticky členství
 • VV (VH) může člena/členku spolku zprostit výše uvedené povinnosti na základě jeho písemné žádosti, z důvodu A) zdravotního stavu, péče o blízkou osobu apod., B) splnění uvedené povinnosti jiným rodinným příslušníkem nad rámec jemu předepsané povinnosti brigády (účast na 2 a více brigádách); za rodinné příslušníky jsou pro tento účel považováni rodiče, jejich děti a manželé
 • Povinnosti brigády jsou zprostěny těhotné ženy a jeden z rodičů starající se o dítě ve věku do 3 let
 • Návrh na ukončení členství ve spolku předkládá žadatel písemně VV spolku; vyloučení ze spolku, s vyjímkou výše uvedených případů neplnění členských povinností, schvaluje VH

První Lysá (2009)

Přihlásit

Silvestr (2010)

Přihlásit

Spindler Nordix 2011 (2011)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2013)

Přihlásit

Voda - Ploučnice (2012)

Přihlásit

Velikonoce (2010)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2013)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2011)

Přihlásit

XI. Bakajda Ski Open (2010)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

Norsko na kole 2011 (2011)

Přihlásit

Brigáda + Honza 70 & Hafik 40 (2017)

Přihlásit

Bakajďácký kemp (2010)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2013)

Přihlásit

Mikuláš na Bakajdě 2014 (2014)

Přihlásit

Tenisový Bakajda Open (2011)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2016 (2016)

Přihlásit

Bakajda Ski Open (2007)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2011)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

Voda 2011 - Jizera (2011)

Přihlásit

Mikuláš 2015 (2015)

Přihlásit

Tenisový Bakajda Open (2011)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2011)

Přihlásit

Dřevěný muž 2012 (2012)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

Přejezd 2015 - Orlické hory (2015)

Přihlásit

Silvestr 2011 (2011)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2012)

Přihlásit

Bakajda Ski Open 2012 (2012)

Přihlásit

Vánoce special edition (2010)

Přihlásit

Dřevěný muž (2011)

Přihlásit

Přejezd 2012 (2012)

Přihlásit

Velikonoce (2010)

Přihlásit

XIX. BSO 2018 (2018)

Přihlásit

Mikuláš 2015 (2015)

Přihlásit

Voda 2011 - Jizera (2011)

Přihlásit

Silvestr (2012)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2011)

Přihlásit

Krkonošská 70 (2008)

Přihlásit

XI. Bakajda Ski Open (2010)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

Podzimní brigáda (2011)

Přihlásit

Vzpomínka na Minďu (2013)

Přihlásit

Vzpomínka na Minďu (2013)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2012)

Přihlásit

Brigáda + Honza 65 (2012)

Přihlásit

Zapíjení Mikuláše (2012)

Přihlásit