Obecné podmínky členství

 • Žádost o přijetí za člena spolku předá žadatel písemně VV spolku
 • Čekací doba pro přijetí za člena spolku je 2 roky
 • Minimální věk žadatele je 6 let, do 15 let podává žádost právní zástupce/rodič
 • Člen nabývá hlasovacího práva po dosažení 18-ti let
 • Přijetí za člena spolku schvaluje VH
 • Vstupní poplatek činí 1000,- Kč a je uhrazen do jednoho měsíce od schválení VH; v případě nezaplacení poplatku v daném termínu členství zaniká
 • Manžel/manželka člena se stává členem/členkou automaticky na základě písemné žádosti doručené VV a zaplacení vstupního poplatku 1000,- Kč; přijetí nepodléhá schválení VH a na žadatele se nevztahuje čekací doba 2 roky
 • Povinností člena sdružení staršího 15 let a mladšího 65 let (muži) resp. 60 let (ženy) je zúčastnit se nejméně 1x ročně pracovní brigády organizované VV, nebo uhradit na následující kalendářní rok členský příspěvek navýšený o 2500,- Kč; pokud člen nesplní kteroukoli z výše uvedených povinností, pozbývá člen automaticky členství
 • VV (VH) může člena/členku spolku zprostit výše uvedené povinnosti na základě jeho písemné žádosti, z důvodu A) zdravotního stavu, péče o blízkou osobu apod., B) splnění uvedené povinnosti jiným rodinným příslušníkem nad rámec jemu předepsané povinnosti brigády (účast na 2 a více brigádách); za rodinné příslušníky jsou pro tento účel považováni rodiče, jejich děti a manželé
 • Povinnosti brigády jsou zprostěny těhotné ženy a jeden z rodičů starající se o dítě ve věku do 3 let
 • Návrh na ukončení členství ve spolku předkládá žadatel písemně VV spolku; vyloučení ze spolku, s vyjímkou výše uvedených případů neplnění členských povinností, schvaluje VH

AKTUÁLNĚ PLATNÁ VÝŠE ROČNÍCH ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Člen do 18 let - Kč 400,-

Člen ve věku 18-64 let - Kč 800,-

Člen ve věku 65 a více let - Kč 400,-

Úhradu provádějte na číslo účtu 2902108079/2010 s poznámkou co (a případně za koho) hradíte.

Bakajda Ski Open (2007)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2012)

Přihlásit

Voda (2009)

Přihlásit

Dětský BSO 2017 (2017)

Přihlásit

Voda - Ploučnice (2012)

Přihlásit

Jarní brigáda + Honza 75 a Míra 50 (2022)

Přihlásit

Zapíjení Jonáše (2010)

Přihlásit

Tenisový Bakajda Open (2011)

Přihlásit

Velikonoce (2010)

Přihlásit

Bakajda Ski Open 2012 (2012)

Přihlásit

Silvestr (2010)

Přihlásit

Zapíjení Jonáše (2010)

Přihlásit

Přejezd 2015 - Orlické hory (2015)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2013)

Přihlásit

Vzpomínka na Drahoše a Kocoura (2021)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2022)

Přihlásit

Mikuláš na boudě (2011)

Přihlásit

Dřevěný muž (2011)

Přihlásit

Tenisový turnaj Roland Minďos (2012)

Přihlásit

Voda (2010)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2013)

Přihlásit

XIX. BSO 2018 (2018)

Přihlásit

Bakajda Ski Open 2012 (2012)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2010)

Přihlásit

XX. Bakajda Ski Open (2019)

Přihlásit

Dětský BSO 2014 (2014)

Přihlásit

Tenisový Bakajda Open (2011)

Přihlásit

Bakajda Ski open - dospělí (2009)

Přihlásit

Dřevěný muž 2012 (2012)

Přihlásit

Bakajda Ski Open (2011)

Přihlásit

Jarní brigáda + Petr K. 50 (2023)

Přihlásit

XX. Bakajda Ski Open (2019)

Přihlásit

Podzimní brigáda (2011)

Přihlásit

Mikuláš 2013 (2013)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým 2015 (2015)

Přihlásit

Dětský BSO 2015 (2015)

Přihlásit

Expedice XX (2015)

Přihlásit

Voda (2010)

Přihlásit

Podzimní brigáda (2011)

Přihlásit

Zima na Bakajdě 2012 (2012)

Přihlásit

Běžkařský přejezd Krušné hory (2019)

Přihlásit

Silvestr (2010)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

Krkonošská 70 (2023)

Přihlásit

Voda (2010)

Přihlásit

Bakajda Ski Open (2011)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2012)

Přihlásit

Norsko na kole 2011 (2011)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2022)

Přihlásit